Youtube Gallery

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงต่อเติมระบบระบายอากาศภายในห้องทันตกรรม

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างงบโควิด ปี 65

ประกาศเผยแพร่อนุมัติปรับแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเน็ตเวิร์ค. จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. จำนวน 1 เครื่อง