ดาว์นโหลด

ประกาศเผยแพร่แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม  จำนวน 7 รายการ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศเผยแพร่อนุมัติปรับแผนเงินบำรุง ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่และการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก พื้นที่ 404 ตรม. จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้พยาบาล) จำนวน 1 รายการ

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตรวจการ) จำนวน 1 รายการ

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับเกรดพื้นที่และถมดินบริเวณหลังโรงพยาบาล จำนวน 1 รายการ

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต) จำนวน 1 รายการ

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ขนาด 30 กิโลวัตต์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ปี2567

ประกาศแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567