ติดต่อ

 ที่ตั้ง            :  เลขที่ 315 ถนนเพชรเกษม ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 96170

โทร        :  073 701 009

E-mail        :  [email protected]

  เว็บไซต์       :  www.bachohospital.org

  Facebook   :  https://www.facebook.com/BachoHospital