กระทรวงสาธารณสุข มีโยบายงดการให้และรับของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No GIFT POLICY