โรงพยาบาลบาเจาะ มีโยบายงดการให้และรับของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No GIFT POLICY ประจำปี 2567